Aigua i energia a la llar: fem la nostra banda sonora?

Aigua i energia a la llar fem la nostra banda sonora.jpg
Comparteix:
Aigua i energia a la llar fem la nostra banda sonora.jpg

Activitat que té lloc a les aules dels centres escolars interessats, que aborda el tema de la gestió quotidiana de l'aigua i l'energia, partint de la idea que a casa tots som gestors de recursos. A partir de la reflexió, el participant acabarà essent conscient del seu perfil de consum i el representarà mitjançant una banda sonora. La dinàmica del taller serà participativa i s'estructurarà al voltant del diàleg entre punts de vista d'agents de diferent edat. La proposta està formada per cinc dinàmiques diferents, cadascuna de les quals comença amb una pregunta: 1) Aigua i energia a la llar: fem la nostra banda sonora? 2) A casa, on trobem l'aigua i l'energia? 3) Sempre gestionem la mateixa aigua i energia? 4) Amb quina banda sonora es perfila la nostra família? 5) Canviem el perfil de família?

Contacte
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
93 238 93 51
Nom de l'empresa organitzadora
AMB - CICLE DE L’AIGUA I TRACTAMENT DE RESIDUS AL BAIX LLOBREGAT
Data de celebració
2020-2021
Població
Baix Llobregat
Classificació
Activitats educatives
Educació ambiental
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
Nombre d'alumnes per grup
30
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Amb un mínim de 15 dies d'antelació