Com es depura l'aigua?

Com es depura l'aigua.jpg
Comparteix:
Com es depura l'aigua.jpg

Activitat que té lloc a les aules dels centres escolars interessats. Es tracta d'una versió revisada on l'objectiu principal continua essent donar a conèixer el cicle de l'aigua i el procés de depuració però ara s'inclouen dinàmiques més participatives, didàctiques i atraients pels joves. Aquesta activitat a l'aula s'inicia amb una dinàmica de motivació per introduïr l'activitat i l'AMB. A continuació els participants es convertiran en tècnics de laboratori i realitzaran 5 experiments que simulen els processos de depuració que es duen a terme en una EDAR. Es conclourà amb una dinàmica de reflexió sobre l'ús de l’aigua que fem cadascú de nosaltres i com podem optimitzar-lo.

Contacte
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
93 238 93 51
Nom de l'empresa organitzadora
AMB - CICLE DE L’AIGUA I TRACTAMENT DE RESIDUS AL BAIX LLOBREGAT
Data de celebració
2020-2021
Població
Baix Llobregat
Classificació
Activitats educatives
Educació ambiental
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Nombre d'alumnes per grup
30
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Amb un mínim de 15 dies d'antelació