Coneixement del Medi

Imatge_6_2.jpg
Comparteix:
Nom de l'empresa organitzadora
MUSEU CAN BARRAQUER
Data de celebració
2019 - 2020
Població
Sant Boi de Llobregat
Classificació
Activitats educatives
Cultura i Història
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació infantil (2 a 6 anys)
Educació primària. Cicle inicial (6 a 8 anys)
Nombre d'alumnes per grup
25
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Es recomana fer-la a principis de curs