* COVID NO ES FA Visita al Centre de tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans

Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans.jpg
Comparteix:
Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans.jpg

Visita guiada al Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans. Es tracta  d'un centre format per diferents instal·lacions i recintes: la planta de selecció d'envasos, la planta de tractament de residus voluminosos, la deixalleria i el magatzem d'aparells elèctrics i electrònics. Amb aquesta visita de 3 h es podran observar diferents processos de gestió: la separació d'envasos per tipus de material que es duu a terme a la planta de selecció d'envasos; la recuperació de la fusta i els residus voluminosos (com matalassos i electrodomèstics) procedents de les deixalleries o serveis municipals de recollida; l'emmagatzematge dels aparells elèctrics i electrònics (que s'acabaran lliurant a sistemes integrats de gestió); i la deixalleria, una instal·lació que permet fer una recollida selectiva de totes aquelles fraccions de residus municipals que no tenen uns contenidors específics al carrer o un sistema de recollida domiciliària. Així, s'iniciarà amb una introducció a l'aula ambiental per contextualitzar la planta dins del sistema metropolità de gestió de residus i a continuació es podran veure de primera mà els diferents processos que es duen a terme mitjançant un recorregut per les diferents instal·lacions.

Es recomana combinar aquesta visita amb l'activitat "Recursos en transformació". 

NOTA: No està permès accedir a la instal·lació amb calçat obert i/o de tacó.

 

 

Contacte
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
93 238 93 51
Nom de l'empresa organitzadora
AMB - CICLE DE L’AIGUA I TRACTAMENT DE RESIDUS AL BAIX LLOBREGAT
Data de celebració
2019 - 2020
Població
Gavà
Viladecans
Classificació
Activitats educatives
Educació ambiental
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Nombre d'alumnes per grup
30
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Amb un mínim de 15 dies d'antelació