* COVID NO ES FA Visita a la Planta de selecció d'envasos de Gavà-Viladecans

Planta de selecció d'envasos de Gavà-Viladecans.JPG
Comparteix:
Planta de selecció d'envasos de Gavà-Viladecans.JPG

Visita guiada a la planta de selecció d'envasos de Gavà-Viladecans, una planta recent remodelada que està integrada dins el Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans. Aquesta instal·lació té la funció de separar els diferents residus procedents del contenidor groc (envasos) segons tipus de material. Així, s'acaben recuperant metalls (ferro i alumini), brics i plàstics de diferents tipus (PEAD, PEBD, PET...), principalment. Un cop separats, els materials reciclables es premsen en bales i es transporten a les empreses gestores corresponents. La visita guiada s'iniciarà amb una introducció a l'aula ambiental per contextualitzar la planta dins el sistema metropolità de gestió de residus i a continuació es realitzarà un recorregut per la planta per veure de primera mà els processos que s’hi duen a terme.

Es recomana combinar aquesta visita amb l'activitat "Transformem els materials".

NOTA: No està permès accedir a la instal·lació amb calçat obert i/o de tacó.

Contacte
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
93 238 93 51
Nom de l'empresa organitzadora
AMB - CICLE DE L’AIGUA I TRACTAMENT DE RESIDUS AL BAIX LLOBREGAT
Data de celebració
2019 - 2020
Població
Gavà
Viladecans
Classificació
Activitats educatives
Educació ambiental
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Nombre d'alumnes per grup
30
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
15 dies