* COVID NO ES FA Visita a la Potabilitzadora de Sant Joan Despí i depuradora de Sant Feliu de Llobregat

Potabilitzadora.JPG
Comparteix:
Potabilitzadora.JPG

Visita guiada combinada a la potabilitzadora de Sant Joan Despí i a la depuradora de Sant Feliu de Llobregat. En primer lloc es visitarà  l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP), la qual té una capacitat de potabilització de l'aigua de 5.300 litres/segon, on els participants podran visualitzar de primera mà el procés de captació de l'aigua del riu Llobregat i els diferents tractaments que s'efectuen per tal que sigui apta pel consum humà. Durant els 90 minuts restants es visitarà l'EDAR de Sant Feliu, que depura un 7 % del total d'aigua residual tractada al territori metropolità. En aquesta part, els participants podran observar els processos que es duen a terme per depurar l'aigua després de ser consumida i així poder-la retornar al medi en les millors condicions possibles. Per tant, aquesta visita combinada permetrà tenir una visió global del cicle de l'aigua, des del moment de la seva captació al riu Llobregat fins que retorna al medi després d'haver-la utilitzat i depurat.

NOTA: No està permès accedir a les instal·lacions amb calçat obert i/o de tacó.

Contacte
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
93 238 93 51
Nom de l'empresa organitzadora
AMB - CICLE DE L’AIGUA I TRACTAMENT DE RESIDUS AL BAIX LLOBREGAT
Data de celebració
2019 - 2020
Població
Sant Joan Despí
Sant Feliu de Llobregat
Classificació
Activitats educatives
Educació ambiental
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Nombre d'alumnes per grup
18
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
15 dies