El mosaic del Delta del Llobregat

Fitxa1.jpg
Comparteix:
Fitxa1.jpg

Contingut central de l’activitat
Estudi de la geografia urbana de l’entorn del riu Llobregat.
Identificació de l’entorn i de l’efecte de l’ésser humà.

Objectius didàctics
Conèixer un ecosistema deltaic proper a Barcelona.
Identificar els diferents usos del sòl del delta.

Entendre l’actuació de l’home i les seves repercussions en el riu i el delta del Llobregat.
Comprendre les últimes grans modificacions i la relació amb les infraestructures.
Analitzar les polítiques que s’apliquen des de les diferents administracions.
Reflexionar sobre el futur del delta i sobre la seva sostenibilitat.

Recomanacions
Portar roba i calçat còmoda i adaptat a la temperatura. Portar aigua i repel·lent d’insectes.
Portar prismàtics.

Nombre d’alumnes. . En funció de la disponibilitat d’educadors/es

Tipologia d’activitat. Visita guiada

Durada de l’activitat. 3 hores aproximadament (activitat de matí)

Contacte
Correu electrònic
itinerant@itinerants.net
Telèfon
93 417 55 63
Nom de l'empresa organitzadora
CULTURA ITINERANT, serveis culturals i didàctics
Data de celebració
2020 - 2021
Població
El Prat de Llobregat
Adreça on té lloc l'activitat
Espais Naturals del Riu
Classificació
Activitats educatives
Educació ambiental
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Nombre d'alumnes per grup
15
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
consultar entitat