Llarga vida als electrodomèstics

Comparteix:

Aquesta activitat a l'aula pretén donar a conèixer els impactes socials i ambiental derivats del consum irresponsable i la mala deposició dels residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Es reflexionarà sobre la seva caracterització en relació a les diferents problemàtiques que tenen associades i es descobrirà quina és la gestió que se'n fa per part de l'AMB. Tanmateix es donen eines als participants perquè puguin fer un bon manteniment dels seus aparells per així allargar-ne la vida útil i prevenir la generació de residus.

Contacte
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
93 238 93 51
Nom de l'empresa organitzadora
Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de celebració
2022 - 2023
Horari

Dilluns a dissabte, en horari de matí i tarda

Població
Baix Llobregat
Classificació
Activitats educatives
Educació ambiental
Nombre d'alumnes per grup
25
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
15 dies
Preu

Gratuït