Avaluació ambiental de la platja

Share:
Contact
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
93 238 93 51
Nom de l'empresa organitzadora
Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de celebració
2022 - 2023
Població
El Prat de Llobregat
Adreça on té lloc l'activitat
Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM), Passeig de la platja, 28-30, 08820, El Prat de Llobregat
Classificació
Activitats educatives
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Cicles Formatius
Nombre d'alumnes per grup
30
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
15 dies