* COVID NO ES FA Visita al Centre de tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans

Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans.jpg
Share:
Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans.jpg
Contact
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
93 238 93 51
Nom de l'empresa organitzadora
AMB - CICLE DE L’AIGUA I TRACTAMENT DE RESIDUS AL BAIX LLOBREGAT
Data de celebració
2019 - 2020
Població
Gavà
Viladecans
Classificació
Activitats educatives
Educació ambiental
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Nombre d'alumnes per grup
30
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Amb un mínim de 15 dies d'antelació