ROMÀNTIC ART, pintura amb vi per a parelles

Tinta i Vi_Romantic Art (8).jpg
Tinta i Vi_Romantic Art (9).jpg
Tinta i Vi_Romàntic Art (3).jpg
Tinta i Vi_Romàntic Art (2).jpg
Tinta i Vi_Romàntic Art (1)_bx.jpg
Share:
Tinta i Vi_Romantic Art (8).jpg
Tinta i Vi_Romantic Art (9).jpg
Tinta i Vi_Romàntic Art (3).jpg
Tinta i Vi_Romàntic Art (2).jpg
Tinta i Vi_Romàntic Art (1)_bx.jpg
Contact
Correu electrònic
info@tintaivi.com
Telèfon
687828778 Marta
Nom de l'empresa organitzadora
Tinta i Vi, Estudi d'art Marta Arañó
Data de celebració
Estiu
Any de celebració
2021
Població
Sant Esteve Sesrovires
Adreça on té lloc l'activitat
Carrer Roser 7; Sant Esteve Sesrovires
Mesures de seguretat

En tot el recinte (interior i jardí), s'ha de mantenir la distància de seguretat de 2mts o la màxima possible. en tot moment serà obligatori l'ús de mascareta. L'estudi posa a la disposició dels visitants mascaretes i guants d'un sol us a preu de cost. Les zones hauran estat desinfectades amb productes específics i amb virusides abans de cada activitat i un cop finalitzades. A l'entrada de l'Estudi hi haurà 2 catifes, una amb alcohol per desinfectar les soles de les sabates en l'accés a l'interior i una altra per l'assecament. El material haurà estat tot esterilitzat, es proporcionarà 1 pac per cada assistents que després del seu us, es tornarà i serà esterilitzat de nou. El material no es podrà compartir. Les copes dels tastos hauran estat desinfectades amb virusides durant 24h i rentades posteriorment en rentavaixelles a màxima potència. Les taules, els mantells i cadires s'hauran desinfectat abans de totes les activitats i un cop finalitzades. El WC es podrà utilitzar amb 30' de distància d'una persona a una altra, avisant a Marta pel seu coneixement, perquè quan es realitzi l'ús es desinfectarà amb un virusida i que es deixarà actuar durant aquest temps apart de desinfectar els poms i d'altres elements d'ús. Els plats i d'altres utensilis en els aperitius (si es dona el cas) seran d'un sol ús. Si l'activitat es realitza en la sala interior, es mantindran les mesures descrites afegint la ventilació de la sala, 15' cada hora o es tindrà oberta la finestra en tota la durada de l'activitat (depenent de l'estació anual), en tot moment serà obligatori l'ús de mascareta. Per part de Tinta i Vi, s'entregarà als usuaris una Declaració Autoresponsable, on estaran indicades les mesures se seguretat aplicades en l'activitat per a la seva tranquil•litat, on es demanarà les seves dades per en cas de contagi, es pugi fer el seguiment de l'usuari per part de les Autoritats Sanitàries; en cap cas es faran servir per a qualsevol altre ús. També en aquest document, l'usuari declara que ni el signat de la Declaració, ni el seu nucli familiar, tenen cap símptoma que pugui fer pensar que en aquell moment puguin estar contagiat el SARS-COV2. En el cas de tallers per a nens, aquest Declaració la hauran de complimentar els pares abans de començar l'activitat . Agraeixo a tots els usuaris la seva responsabilitat d'actuació davant aquesta pandèmia i que segur amb la voluntat i esforç de tots, acabarem amb ella. Sant Esteve Sesrovires, febrer 2021 Signat Marta Arañó (Titular de Tinta i Vi)