El pas del temps. Caminant vers la felicitat.....

el pas del temps.jpg
Partager:
Nom de l'empresa organitzadora
MUSEU CAN BARRAQUER
Data de celebració
2019 - 2020
Població
Sant Boi de Llobregat
Classificació
Activitats educatives
Cultura i Història
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle mitjà (8 a 10 anys)
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
Nombre d'alumnes per grup
25
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Es recomana fer-la a principis de curs