Taller “Arqueologia Urbana”

Partager:
Nom de l'empresa organitzadora
Termes Romanes
Data de celebració
2019 - 2020
Població
Sant Boi de Llobregat
Classificació
Activitats educatives
Cultura i Història
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Nombre d'alumnes per grup
25
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Es recomana fer-la a principis de curs