Taller “Ars Medica”

Partager:
Contact
Nom de l'empresa organitzadora
Termes Romanes
Data de celebració
2019 - 2020
Població
Sant Boi de Llobregat
Classificació
Activitats educatives
Cultura i Història
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Batxillerat (16 a 18 anys)
Cicles Formatius
Nombre d'alumnes per grup
25
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Es recomana fer-la a principis de curs