Castell del Papiol

Comparteix:

El Castell del Papiol està documentat en un pergamí de Ramon Berenguer III, comte de Barcelona. Però hi ha força indicis en la construcció que indiquen parts anteriors.

El 1395 el rei Joan I vengué a Berenguer de Cortilles el domini directe i alodial del terme i del Castell del Papiol. El nou senyor cedí, aquell mateix any, tot el domini i jurisdicció a Ramon Despapiol. El 1505 la baronia del Papiol passà als Marimon i després als Guimerà, que la vengueren al mercader Francesc Argemir. Posteriorment, encara pervingué a altres mans. Els seus actuals propietaris són els Almirall.

La construcció és de planta rectangular i està formada per diversos cossos de diferents èpoques. La part més antiga és a la planta baixa. A l'interior hi ha el sepulcre de Galzeran Despapiol, un senyor del castell que va lluitar en moltes batalles a les ordres de Jaume II el Just.

Al Castell s’hi amaguen moltes llegendes, curiositats i anècdotes.

Llegendes i curiositats:

- L’any 1900 va caure-hi un llamp que va deixar al descobert un graner secret desconegut fins aleshores. Tenia diversos compartiments d’obra d’un metre d’alçada, per a diferents tipus de cereals: blat, blat de moro, faves i ordi. Del graner, hi sortia una rampa de fusta que baixava al lloc on es guardaven les botes, que contenien un vi molt espès, que donaven a les dones que acabaven de parir perquè deien que era reforçant.

- Amb motiu d’unes obres de restauració, es va descobrir un sostre fals del qual van sortir les armes del primer destacament de muntanya -Lleida- de la tercera guerra carlina. Varen trobar 35 fusells, uniformes de tropa, diaris, cartes dels soldats, gorres, sarrons i dos tipus d’armes: unes amb pistó i baqueta i altres amb beina metàl·lica. També unes cinc mil bales.

Contact
Correu electrònic
castelldepapiol@gmail.com
Telèfon
609 431 113
Adreça

Carrer de Mossèn Rull, 3
08754 El Papiol Barcelona
Espanya

Població
El Papiol