12 accions per assegurar el futur d’un turisme sostenible en la zona Delta del Baix Llobregat

Comparteix:

Una candidatura conjunta del Consorci de Turisme i el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 5 municipis del litoral i del Delta del Baix Llobregat.

El Consorci de Turisme i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i els ajuntaments de Castelldefels, el Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans presenten el Pla de Sostenibilitat Turística del Delta del Llobregat, un projecte transformador i sostenible que té com a repte principal millorar el capital natural del sistema turístic i la seva adaptació al canvi climàtic.

El Govern Espanyol ha posat en marxa el “Plan de recuperación, transformación y resiliencia”, instrument fonamental pel desenvolupament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU, i que marca el full de ruta a seguir per a la modernització de l’economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d’ocupació, després de la crisi de la Covid-19. En el marc d’aquest pla, ha sortit la convocatòria extraordinària d’ajudes de “Planes de sostenibilidad turística en destinos (PSTD)” pel finançament de projectes destinats a la transformació dels destins turístics i la seva orientació cap a la sostenibilitat, on s’ha presentat la candidatura de la zona Delta.

La zona Delta del Baix Llobregat compren dos parcs naturals; els Espais Naturals del Delta del Llobregat i el Parc Natural del Garraf, a més dels espais agrícoles del Parc Agrari del Baix Llobregat, les platges, una important oferta cultural, esportiva i d’oci, gastronòmica i d’allotjaments, incloent  l’aeroport del Prat en el seu  territori. És alhora, una de les zones més urbanitzades de la plana de Barcelona. En els municipis que conformen aquesta realitat turística resideixen més de 300.000 persones, el 10,22% de la població de l’àrea metropolitana.
És una zona deltaica a tocar d’una zona urbana de més de 3,2 milions d’habitants. Un destí turístic subjecte a la pressió de la proximitat de grans borses de mercat resident i turístic i amenaçat pel canvi climàtic. Un pulmó verd i blau, i el rebost de productes agrícoles de qualitat de l’entorn metropolità, amb un pes important del sector turístic.

L’activitat turística de la zona Delta representa un rellevant motor econòmic de la comarca i generador d'ocupació,  el 39% de les empreses del Delta desenvolupen la seva activitat en el sector, empreses que s'han vist fortament impactades per la crisi de la COVID. Compta amb 690 allotjaments i més de 12.000 places, on gran part de l'oferta hotelera està especialitzada en el segment MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events) i els habitatges d'ús turístic s'han incrementat en els últims anys, consolidant-se al seu torn com a destí urbà. El destí Delta ofereix més de 1000 establiments de restauració, i una de les més destacades ofertes de turisme cultural, esportiva, d'oci, i de sol i platja, de la província de Barcelona.

Un Pla alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

El Pla "12 accions per a millorar el capital natural del sistema turístic i la seva adaptació al canvi climàtic. 12 accions per a assegurar el futur d'un turisme sostenible en el Delta del Llobregat" és un projecte cohesionat, en el qual les 12 actuacions tenen un resultat esperat directe sobre el destí que contribueix a l'adaptació del mateix des del reconeixement i anàlisi de la seva situació actual i amb el ferm compromís dels municipis a assegurar el seu futur sostenible alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, el Pla estratègic de Turisme de Catalunya i el Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

8.260.516,70 € per millorar el capital natural del sistema turístic i adaptar-lo al canvi climàtic

Amb un pressupost de 8.260.516,70 €, el Pla de Sostenibilitat Turística del Delta del Llobregat, inclou 12 accions per millorar el capital natural del sistema turístic i la seva adaptació al canvi climàtic, aquestes 12 accions estan agrupades en els quatre eixos programàtics establerts per l'Estratègia de Destins eix de transició verda i sostenible, eix d’eficiència energètica, eix de transició digital, i eix de competitivitat-, per a assegurar el futur d’un turisme sostenible a la zona Delta del Baix Llobregat.

Els principals objectius del PSTD del Delta del Llobregat són millorar el capital natural del sistema turístic i adaptació del destí i les seves infraestructures al canvi climàtic, la restauració i articulació turística de l'entorn deltaic, la implantació de mesures d'economia circular en el sector agroalimentari, la revaloració dels serveis ecosistèmics, la creació, millora i digitalització dels espais d'ús públic, la promoció de la mobilitat sostenible, la millora de l'accessibilitat i desenvolupament de noves eines digitals, i la creació de nova oferta turística, potenciant els fluxos del litoral cap a l'interior.

12 accions agrupades en els quatre eixos programàtics establerts per l'Estratègia de Destins de la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destins

Les principals actuacions presentades són:  

1)    Eix de Transició Verda i Sostenible:

-    Aliança Canvi Climàtic del Delta. Desenvolupament d'un pla d'educació i conscienciació sobre els efectes del canvi climàtic i la necessitat de conservació de la biodiversitat amenaçada, adreçat a residents, excursionistes i turistes. Inclou el pla de conscienciació de regressió de platges i d'importància de l'ecosistema dunar.

-    Turisme circular i sector agroalimentari del Delta. En concret es tracta de promoure la gastronomia a través de la xarxa de restaurants "Sabors de l'Horta", enfortint el seu posicionament. Consisteix també en la consolidació d'una cadena de valor del turisme gastronòmic del Delta per a optimitzar la relació entre productors i residents, fomentant els circuits curts de venda pròxima a través d'un calendari de mercats i esdeveniments agrícoles coordinats.

-    Posada en valor de serveis ecosistèmics del Parc Agrari del Baix Llobregat a través de la gestió dels residus per a aconseguir un entorn amb millor qualitat paisatgística i ambiental. En aquesta actuació a més s'inclou un pla per a la integració de les cooperatives agràries en la destinació turística, adequant els punts de venda i accions de dinamització. Finalment, la implantació de tecnologies d'informació per a millorar la gestió de l'ús públic del Parc Agrari.

-    Delta destí MICE ZERO CO2, consisteix en un conjunt d'accions concretes per a la descarbonització del sector MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events) en el destí, enfocant tot el sector a aquest propòsit com a element diferenciador respecte a destins competidors.

2) Eix d'eficiència energètica:

-    Xarxa  de mobilitat sostenible. Una bateria de projectes que garantiran la connexió des del espai  litoral al interior, actuacions que incideixen el la ruta turística Mediterrània i trams litorals de la ruta europea Eurovelo.

3) Eix de transició digital:

-    Sistema d'Intel·ligència Turística del Delta SMART DELTA. És una continuïtat del projecte SMART MED que ha impulsat l’Àrea Metropolitana i completarà la informació recollida per l’Observatori de Turisme del Baix Llobregat, amb indicadors BIG DATA que analitzaran el comportament del turista (despesa, durada, fluxos de mobilitat dels turistes i grau de satisfacció).
-    Implantació d’una xarxa de comunicació digital exterior, amb un sistema de gestió de continguts que permeti al Consorci de Turisme del Baix Llobregat i a cada municipi publicar i administrar els continguts i informació pràctica adreçada als residents, excursionistes i turistes

4) Eix de competitivitat: Inclou el pla de posicionament i màrqueting de la zona Delta, gerència del Pla, accions facilitadores de transició del sector privat en els 4 eixos i Web de transparència del pla.