265.538 turistes i 53% d’ocupació hotelera en el 4T trimestre de l’any

Comparteix:

El Consorci de Turisme i l’Observatori comarcal del Baix Llobregat publiquen una nova edició de l’informe trimestral d’ocupació hotelera.

 

Es registra un 53% d’ocupació hotelera el quart trimestre de l’any. El Baix Llobregat és la segona comarca metropolitana amb major ocupació del 4t trimestre. Tot i que la mitjana trimestral de 2022 és menor al registrat en el 2019, l’ocupació del mes de desembre supera a la registrada en el 2019.

La valoració respecte a la marxa del negoci i de l’ocupació supera el 6,6 sobre 10 i disminueix lleugerament les valoracions respecte el trimestre anterior.

En el darrer trimestre de l’any, el turisme de negocis és el principal motiu al Baix Llobregat (51%). Vacances (29,4%) i altres motius d’estada (14%) són les altres motivacions d’estada als hotels de la comarca. Respecte l’any anterior altres motius d’estada són les motivacions que més creixen.

El principal mercat d’aquest trimestre al Baix Llobregat és el mercat nacional (57% del total) que ha disminuït, però, el seu pes en  12 punts respecte l’any anterior.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (36%);  Andalusia (10%); França (7%);  Madrid (6%); Alemanya (5,4%) i Regne Unit  (5,3%).

Els clients procedents d’Andalusia (+5 pp), Alemanya (+3 pp) i Regne Unit (+2,5 pp) són els que més han crescut (en pes respecte el total de pernoctacions del trimestre) a la comarca respecte el mateix trimestre de l’any anterior. En canvi, els procedents de Catalunya (-8,6 pp), Madrid (-1,7 pp) o València (-1,7 pp) són els que més han disminuït.

Es produeix un creixement generalitzat de les places en l'oferta, turistes i pernoctacions realitzades. En el darrer trimestre de l’any s’obren, de mitjana, 9.859 places hoteleres a la comarca. 

On es registra un gran creixement respecte 2021 és el nombre de turistes i pernoctacions realitzades al Baix Llobregat. Es registren 265.538 arribades als hotels de la comarca (+56% i 95.051 turistes més respecte 2021) i 484.857 pernoctacions (+37% i 131.403 pernoctacions més).


Podeu consultar l'apartat Observatori de Turisme del Baix Llobregat en el següent enllaç: https://www.turismebaixllobregat.com/ca/observatori-de-turisme 

 

 
 
Fitxers adjunts