301.339 turistes i 56% d’ocupació hotelera el darrer trimestre de l’any 2019

Imatge_4T19_turisme.jpg
Comparteix:

Durant el quart trimestre de 2019 s’ocupen el 56% de les places hoteleres ofertes en els hotels de la comarca. Respecte el quart trimestre de 2018 disminueix l’ocupació (-1pp) i augmenten les tarifes més d’un 15%. El Baix Llobregat es continua situant entre les comarques de Barcelona amb major ocupació. Octubre, és el millor mes d’ocupació d’aquest trimestre.

L’ocupació (56%) ha estat inferior a la prevista per aquest trimestre. La valoració respecte a la marxa del negoci i l’ocupació és positiva entre els hotelers de la comarca, tot i que disminueix respecte el trimestre anterior.

Negocis és el principal motiu d’estada dels clients a la comarca aquest trimestre (56% del total) i el principal mercat al Baix Llobregat ha sigut el mercat espanyol (51% del total) tot i que disminueix el seu pes respecte a l’any anterior (-3pp). La zona Nord i els establiments de 3 estrelles són els que tenen un major pes dels turistes nacionals en l’ocupació hotelera.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Andalusia (23%); França (8%); Madrid i Estats Units i Canadà (7%); Regne Unit (5%) i València (4%).

Els clients procedents d’Estats Units i Canadà (+3,4 pp.), Portugal (+0,7pp.) són els que més han crescut a la comarca respecte el quart trimestre de 2018. En canvi, el procedents de Catalunya (-1,6 pp.) o Andalusia (-1,5 pp.) són els que més han disminuït.

El preu mitjà dels hotels (66€) creix respecte l’any anterior. El creixement és més acusat en els hotels de 4 estrelles i a la zona Centre.

La Nord és la que registra la major ocupació del trimestre (59%). La Centre registra la tarifa més elevada (74€). Només a la zona Nord creix l’ocupació. La mitjana tarifària creix a totes les zones.

Els establiments d’1-2 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (65%) i els de 4 la tarifa més elevada (90€). L’ocupació només creix en els establiments de 3 estrelles i el major descens es registra en els de categoria inferior. La mitjana tarifària creix en totes les categories.

 

 

Podeu consultar l'apartat Observatori de Turisme del Baix Llobregat en el següent enllaç: http://turisme.elbaixllobregat.cat/observatori-de-turisme

 

 
 
Fitxers adjunts