328.496 turistes i 72% d’ocupació hotelera el segon trimestre de l’any 2022

Comparteix:

El segon trimestre de l'any registra un 72% d’ocupació hotelera al Baix Llobregat, una ocupació que supera a la mitjana total de la demarcació de Barcelona.

La recuperació es comença a consolidar registrant, en 2 dels 3 mesos, una ocupació superior a la de 2019. Així, l’ocupació d’aquest trimestre és similar a la del 2019 (72,5%).

Tanmateix, la valoració respecte a la marxa del negoci i de l’ocupació supera  el 6 sobre 10 i millora les valoracions respecte el trimestre anterior.

El principal client dels establiments hotelers de la comarca en els mesos d’abril, maig i juny  ha estat el corporatiu (52% del total) i el principal mercat al Baix Llobregat ha estat el mercat espanyol (54% del total). Tot i amb això, respecte el segon trimestre de l’any anterior creix el pes de l’estada per motius vacacionals i el turista estranger.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (48,1%);  Regne Unit (7,1%);  França (6,3%); Madrid (4,6%) i Andalusia (4%).

Els clients procedents de Regne Unit (+5,9%), Catalunya (+5,6%), Estats Units (+2,8%) i Alemanya (+2,3%) són els que més han crescut (en pes respecte el total de pernoctacions del trimestre) a la comarca respecte el mateix trimestre de l’any anterior. En canvi, i degut a la recuperació del mercat internacional, el procedents de València (-2,6%) o Astúries (-1,4%) són els que més han disminuït.

La zona Centre és la que registra la major ocupació del trimestre (78%) i la Delta la tarifa més elevada (85€). La Centre és la zona que registra un major creixement respecte el segon trimestre de 2021 (+49 punts). Els establiments de 3 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (82%). Per categories, els establiments de 4 estrelles són els que registren la tarifa més elevada (98€) i els de 3 estrelles són els que registren un major creixement de l’ocupació (+52 punts).

Creixement generalitzat de les places en oferta, turistes i pernoctacions realitzades. En el segon trimestre de l’any s’obren, de mitjana, 10.892 places hoteleres a la comarca, i respecte el segon trimestre de 2021, es registra un increment de les places (+5%, 520 places més). Per mesos, és el mes de juny el que registra un major nombre de places hoteleres en oferta (11.019) i el que registra un major creixement respecte 2021 (+6,3%).

On es registra un gran creixement respecte 2021 és en el nombre de turistes i pernoctacions realitzades al Baix Llobregat. Es registren 328.496 arribades als hotels de la comarca (+157% i 200.665 turistes més respecte 2021) i 678.476 pernoctacions (+175% i 431.515 pernoctacions més)


Podeu consultar l'apartat Observatori de Turisme del Baix Llobregat en el següent enllaç: http://turisme.elbaixllobregat.cat/observatori-de-turisme

 

 
 
Fitxers adjunts