352.958 turistes i 81% d’ocupació hotelera el tercer trimestre de l’any

Comparteix:

El Consorci de Turisme i l’Observatori comarcal del Baix Llobregat publiquen una nova edició de l’informe trimestral d’ocupació hotelera amb dades d’ocupació hotelera del tercer trimestre de l’any.

El Baix Llobregat és la segona comarca metropolitana amb major ocupació el tercer trimestre de 2023. L’ocupació creix respecte l’any anterior, la mitjana trimestral de 2023 (81%) supera  la registrada en el 2019 (77%).
El clima empresarial continua millorant i la valoració respecte la marxa del negoci i de l’ocupació supera el 7 sobre 10 i creix respecte trimestres anteriors.

La zona Delta és la que registra la major ocupació del trimestre (83%) i la tarifa més elevada (106€). Aquesta zona, també, és la que registra  el major creixement d’ocupació hotelera respecte 2022 (+7  punts). Els establiments de 3 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (87%) i els que registren un major creixement de l’ocupació (+5 punts).

Vacances és el principal motiu d’estada en els mesos d’estiu al Baix Llobregat (51%). Negocis (36% del total de les pernoctacions) i altres motius d’estada (8%)  són les altres motivacions d’estada als hotels de la comarca. Respecte l’any anterior negocis i vacances són les que més creixen.

El principal mercat dels clients hotelers d’aquest trimestre al Baix Llobregat és el mercat internacional (55% del total) augmentant el seu pes en 3 punts respecte l’any anterior.
Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (22%);  França (12%); Regne Unit (7%); Alemanya (6%); Estats Units (5%) i Itàlia (5%).  

Els clients procedents de Xina (+1,5 pp), Itàlia (+1,0 pp), Andalusia i Estats Units (+0,9 pp) són els que més han crescut (en pes respecte el total de pernoctacions del trimestre) a la comarca respecte el mateix trimestre de l’any anterior. En canvi, els procedents de Catalunya (-5 pp), França (-1 pp) són els que més han disminuït.    

En el tercer trimestre de l’any s’ofereixen, de mitjana, 10.830 places hoteleres a la comarca. Respecte el tercer trimestre de 2022, es registra un increment de les places hoteleres en oferta (+4%, 389 places més). Per mesos, és el mes de setembre el que registra un major nombre de places (10.863). Juliol és el mes  que registra un major creixement respecte 2022 (+4%).

On es registra un gran creixement respecte 2022 és el nombre de turistes i pernoctacions realitzades al Baix Llobregat. Es registren 352.958 arribades als hotels de la comarca (+8% i 27.065 turistes més respecte 2022) i 804.681 pernoctacions (+8% i 59.563 pernoctacions més).
Per mesos, és el mes de setembre és el que registra un major nombre de turistes (123.436), i juliol de pernoctacions (283.107).


Podeu consultar l'apartat Observatori de Turisme del Baix Llobregat en el següent enllaç: https://www.turismebaixllobregat.com/ca/observatori-de-turisme 

 

 
Fitxers adjunts