79% d’ocupació hotelera a l’estiu, i juliol la més alta de la província de Barcelona amb un 84%

Comparteix:

El Consorci de Turisme i l’Observatori comarcal del Baix Llobregat publiquen la nota d’ocupació hotelera d’aquest estiu.

Durant l’estiu de 2023  van arribar 349.963 turistes als establiments hotelers del Baix Llobregat, amb una taxa d’ocupació hotelera del 79%. El mes que concentra el nombre més elevat de turistes a l’estiu (122.170, 31% del total) és juliol amb una taxa d’ocupació hotelera del 84%. Aquesta dada situa la comarca per sobre de la registrada en el conjunt de l’entorn metropolità.

Respecte a l’estiu del 2022, l’ocupació hotelera creix 2 punts. En gairebé tots els mesos d’estiu, la comarca registra una major ocupació a la global de l’entorn de Barcelona.

El principal turista aquest estiu ha estat l’internacional (55%), el qual creix en 4 punts respecte l’estiu passat. El mes amb una major presència de turistes estrangers (61%) ha estat l’agost.
Catalunya, Alemanya, Madrid, França, Itàlia i Andalusia són les principals procedències dels clients als establiments hotelers de la comarca aquest estiu. Respecte a l’estiu passat, els clients andalusos, italians i xinesos són els que més creixen. Els clients procedents de Catalunya, França i països escandinaus són els que més baixen en presència del total de turistes de la comarca.

Les vacances són la primera motivació d’estada (52% del total de l’ocupació) i els negocis el segon motiu d’estada (36%). En relació a l’estiu passat, augmenta significativament les motivacions de vacances (+13 pp) i disminueixen les motivacions corporatives (-8 pp).

Millora la valoració de l’empresariat del Baix Llobregat de la marxa del negoci i de l’ocupació aquest estiu. Valoren amb un 8 (sobre 10) l’ocupació i un 7,9 la marxa del negoci. Les millors valoracions es registren al juliol.

97€ és el preu mig dels establiments hotelers aquest estiu.


Podeu consultar l'apartat Observatori de Turisme del Baix Llobregat en el següent enllaç: https://www.turismebaixllobregat.com/ca/observatori-de-turisme 

 

 

 

Fitxers adjunts