El Baix Llobregat és la comarca metropolitana amb major ocupació el darrer trimestre de 2023

Comparteix:

Es registra un 60% d’ocupació hotelera aquest trimestre, superior a la registrada en el 2019.

El Consorci de Turisme i l’Observatori comarcal del Baix Llobregat publiquen una nova edició de l’informe trimestral d’ocupació hotelera amb dades d’ocupació hotelera del quart trimestre de l’any.

El Baix Llobregat és la primera comarca metropolitana amb major ocupació el darrer trimestre de 2023. L’ocupació creix respecte l’any anterior, la mitjana del 4art trimestre de 2023 (60%) supera  la registrada en el 2019 (56%).

El clima empresarial continua millorant i la valoració respecte la marxa del negoci i de l’ocupació arriba al 7 sobre 10.

La zona Delta és la que registra la major ocupació del trimestre (62%) i la tarifa més elevada (97€). Aquesta zona és la que registra  el major creixement d’ocupació hotelera respecte 2022 (+9  punts). Els establiments de 3 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (62%). Els establiments de 4-5 estrelles són els que registren un major creixement de l’ocupació (+12 punts).

Negocis és el principal motiu d’estada al Baix Llobregat (59%). Vacances (24%) i altres motius d’estada (10%) són les altres motivacions d’estada als hotels de la comarca. Respecte l’any anterior negocis  i salut són les que més creixen.

El principal mercat d’aquest trimestre al Baix Llobregat és el mercat espanyol (54% del total) disminuint el seu pes en 3 punts respecte l’any anterior. En els establiments de categoria superior però, és el mercat internacional el majoritari (56% del total).

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (29%);  França (8%); Madrid (5%);  Estats Units i Canadà (5%); Regne Unit (5%) i Alemanya (4,5%).  Els clients procedents d’Estats Units i Canadà (+1pp),  Xina (+1  pp), Escandinàvia (+0,7 pp), Regne Unit i Portugal (+0,6 pp) són els que més han crescut (en pes respecte el total de pernoctacions del trimestre) a la comarca respecte el mateix trimestre de l’any anterior. En canvi, els procedents de Catalunya (-2,7 pp) i Andalusia (-2,4 pp) són els que més han disminuït.   

En el quart trimestre de l’any s’ofereixen, de mitjana, 10.453 places hoteleres a la comarca. Respecte el quart trimestre de 2022, es registra un increment de les places en oferta (+6%, 594 places més). Per mesos, és el mes d’octubre el que registra un major nombre de places hoteleres en oferta (10.859). Desembre és el mes  que registra un major creixement respecte 2022 (+11%).

També es registra un gran creixement respecte 2022 és el nombre de turistes i pernoctacions realitzades al Baix Llobregat. Es registren 294.012 arribades als hotels de la comarca (+11% i 28.474 turistes més respecte 2022) i 581.937 pernoctacions (+20% i 97.080 pernoctacions més). Per mesos, és el mes d’octubre que registra un major nombre de turistes (122.282) i  de pernoctacions (238.833).


Podeu consultar l'apartat Observatori de Turisme del Baix Llobregat en el següent enllaç: https://www.turismebaixllobregat.com/ca/observatori-de-turisme 

 

 
Fitxers adjunts