El Baix Llobregat presenta un nou Pla Estratègic per impulsar un turisme sostenible

Comparteix:

Amb 6 eixos estratègics, 28 objectius i 63 actuacions, el nou Pla Estratègic de Turisme defineix el model de desenvolupament turístic sostenible per la comarca per als pròxims anys.

Sant Feliu de Llobregat, 19 de febrer de 2024. La seu del Consell Comarcal ha acollit avui la presentació del nou Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic del Baix Llobregat, document que recull actuacions transformadores i dinamitzadores de l’activitat turística, centrat en l’impuls de l’economia comarcal i basat en la col·laboració, el coneixement, la planificació, la innovació, la tecnologia, la competitivitat i l’accessibilitat, incrementant la qualitat de l’experiència de turistes i visitants, i afavorint la qualitat de vida de la població de la comarca.

L’acte ha estat inaugurat per la presidenta del Consell Comarcal i del Consorci de Turisme, Eva Martínez, i la diputada delegada de Turisme, Abigail Garrido, qui tot i no haver pogut assistir presencialment, ha volgut dedicar unes paraules per posar en valor la feina de reflexió efectuada tot destacant el gran canvi de paradigma pel sector i la necessitat d’avançar cap a un model de turisme més responsable, més sostenible i respectuós amb l’entorn.

Per la seva banda, la presidenta Eva Martínez, ha posat l’accent en què el nou pla recull la diversitat territorial del nostre territori convertint-la en una de les nostres principals fortaleses, perquè la suma de tots els nostres atractius; platja, muntanya, riu, oferta cultural, gastronòmica, d’esdeveniments… és el que converteix al Baix Llobregat en un destí únic a un salt de Barcelona” ha assenyalat.

Seguidament, l’expert en turisme José Antoni Donaire Benito, ha parlat de Noves tendències, oportunitats i reptes del turisme sostenible i com el Baix Llobregat pot aprofitar les seves potencialitats.

El conseller comarcal de Turisme, Javier González, ha introduït la presentació d’aquest Pla Estratègic de Turisme que vol esdevenir un document marc de referència i que ha tingut en compte diferents principis rectors com una perspectiva integral per donar resposta al caràcter transversal del turisme, l’equilibri territorial, ambiental i econòmic a la comarca, “un posicionament innovador, competitiu i rendible, la participació, cooperació i compromís, i un desenvolupament sostingut i continuat en el temps, alineat amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides”, ha destacat.

COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT LOCAL I COMPETITIVITAT PRINCIPALS LÍNIES TRANSVERSALS

El Pla estableix 3 grans línies transversals de treball, cohesió territorial, desenvolupament local i competitivitat, línies alineades amb les finalitats pròpies del Consell i del Consorci de turisme i enfocades a activar econòmicament la comarca i consolidar el Baix Llobregat com una destinació per gaudir en clau de benestar, qualitat i sostenibilitat, apostant pel patrimoni cultural i natural, així com per la creixent creació de noves infraestructures turístiques, amb l'objectiu de fer-se ressò de la diversitat extraordinària del territori.

CENTRAT EN 6 GRANS EIXOS ESTRATÈGICS

Un full de ruta que detalla 6 grans eixos estratègics amb l’objectiu de contribuir a un desenvolupament sostenible i regeneratiu del Baix Llobregat, per convertir la comarca en un destí turístic referent, cohesionat i compromès amb el desenvolupament social, econòmic i ambiental en el qual el sector evoluciona i aporta experiències i benestar a turistes, visitants i a la població del territori.

Un primer eix, Intel·ligència turística i governança col·laborativa, enfocat a consolidar la gestió i planificació turística del destí a través d’instruments de participació que impliquin tant l’empresariat, les entitats i els ajuntaments com la mateixa població local.  Així com l’ús d’eines d’anàlisi i gestió de la informació per al coneixement del sector i la presa de decisions.

El segon posa el focus en la Sostenibilitat i accessibilitat, amb la finalitat de millorar de manera continuada l’espai turístic i adequar-ne els espais i infraestructures per adaptar-los a les necessitats d’acollida dels visitants com també per afavorir la cohesió turística territorial i facilitar l’accés i el gaudi de l’oferta turística a tothom.

La Competitivitat conforma el tercer eix estratègic, destinat a impulsar el reconeixement i la professionalització del sector turístic, i incentivant l’emprenedoria i la captació d’inversions. Tot això amb la finalitat de reforçar el teixit productiu com a principal motor del destí.

El quart, Productes i experiències turístiques innovadores, està destinat a millorar el posicionament del destí i l’oferta competitiva mitjançant el desenvolupament de productes i experiències adaptades a les seves capacitats actuals i potencials. Per fer-ho s’incentivarà i motivarà la col·laboració pública i privada i el desenvolupament de sinergies territorials.

El cinquè fa referència a la Tecnologia, per impulsar la innovació turística per tal d’adaptar el destí i el seu teixit productiu local a l’era digital i l’evolució de la tecnologia.

I per finalitzar, l’eix que fa referència al Màrqueting de la destinació, atenent la necessitat de continuar mantenint accions de promoció i comercialització dels productes turístics del Baix Llobregat en els segments i nínxols d’interès per al destí i generadors de visitants, que aposta per promoure l’oferta turística de la destinació de forma innovadora i prioritzant el màrqueting digital.

El pla ha estat elaborat gràcies a un intens procés participatiu, que ha comptat amb entrevistes a persones de diferents entitats públiques i privades, amb àmplia representació dels municipis de la comarca i empreses relacionades amb el sector turístic; taules de treball sectorials: Turisme familiar, Sector públic, MICE, Natura i esports i Hostaleria i restauració; enquestes realitzades a persones expertes de diferents sectors, i prop d’un centenar d’enquestes obertes a l’empresariat i a la ciutadania.

Així mateix, ha comptat amb la implicació de la Diputació de Barcelona, i amb el finançament del SOC, entenent també les oportunitats que aquest pla suposarà per a l’impacte econòmic i en ocupació pel Baix Llobregat.   

Una ciutadania que valora el turisme com el segon sector que aporta més riquesa a la comarca, i que està al centre d’aquest model turístic del Baix Llobregat, juntament amb els ajuntaments, les entitats i empreses. El sector turístic del Baix Llobregat ha d’ajudar a generar i millorar les oportunitats de treball, afavorir la qualitat de vida, i oferir una oferta turística accessible per a tothom.

Presentació del Pla Estratègic de Turisme del Baix Llobregat