Finalitzen les actuacions de millora del Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera

Comparteix:

El Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera, seu del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), ha finalitzat les actuacions d’actualització i millora de les seves instal·lacions, que van començar l’estiu de 2023. Les actuacions que s’han dut a terme inclouen millores i actualització de la museografia, la recepció de visitants, el condicionament de les instal·lacions, l’accessibilitat i la senyalització-informació.

En relació a la museografia, s’han actualitzat i adaptat a l’accessibilitat i la sostenibilitat energètica els panells explicatius de l’exposició, s’ha automatitzat i fet més eficient la reproducció sonora i lumínica de la maqueta històrica i s’ha actualitzat el contingut i el sistema de projecció de l’audiovisual que es reprodueix a l’interior del tub de la turbina. A l’interior d’aquest tub de la turbina —l’única que és visitable per dins— s’hi han fet també treballs de restauració, conservació preventiva i consolidació del material fèrric.

S’ha reordenat l’espai d’acollida i de l’entrada, amb la incorporació d’un nou taulell de recepció, i s’han dut a terme millores d’accessibilitat en aquest espai. També s’han instal·lat nous elements d’informació i senyalització del soterrani. Per últim, s’ha fet un canvi de lluminàries per llums LED i s’han sanejat i pintat totes les parets, sostres i espais del Museu.

De cara al proper any 2024, el Museu de la Colònia Sedó preveu fer noves accions de millora: crear un nou espai de reunions i descans; instal·lar punts digitals de consulta en línia del fons històric, fotogràfic i documental de la colònia, i incorporar una nova senyalització del recorregut patrimonial del conjunt de la Colònia Sedó.

La Colònia Sedó d’Esparreguera

La colònia Sedó es distingeix d’altres colònies cotoneres per les seves importants dimensions i per l’ús d’un sistema hidràulic que aprofitava al màxim l’energia de l’aigua. Va ser fundada l’any 1846 i va estar activa fins al 1980, quan la crisi en el sector tèxtil va acabar definitivament amb l’activitat de la seva fàbrica.

Actualment una petita part de Can Sedó es troba museïtzada pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, mentre que la resta de la colònia s’utilitza com a polígon industrial per diverses empreses. El Museu conserva una gran turbina de 1.400 CV del segle XIX, que proporcionava l’energia necessària a les seccions de filatura i tissatge de la fàbrica.