Reunions amb els ajuntaments de la comarca per a dinamitzar l’activitat turística del Baix Llobregat

portada ok.jpg

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha iniciat una nova ronda de reunions amb els 30 ajuntaments de la comarca, per a coordinar la posada en marxa del Pla d’Accions 2021, que té com a objectiu la dinamització, planificació, promoció i, en definitiva, reactivació de l’activitat turística al llarg d’aquest any.  

La coordinació i col·laboració entre el Consorci i els ajuntaments és bàsica per a reforçar els propòsits marcats en el Pla, objectius que enguany passen per una forta aposta pel turisme de proximitat, posicionant la comarca com una destinació de qualitat, atractiva, diversa i segura. En aquest sentit, durant aquest 2021 s’augmentaran les accions de promoció per un millor posicionament en l’àmbit comarcal, com a Catalunya, l’Estat i a França, que repercuteixi en un augment del consum de l’oferta turística i de restauració, així com un increment de les pernoctacions en els allotjaments turístics de la comarca.

Entre les campanyes a impulsar destaquen la “Especial Setmana Santa”,  “Som el teu estiu” o “És Nadal al Baix Llobregat”, a més d’una campanya específica adreçada al públic de proximitat per reforçar l’orgull de pertinença a la comarca, i que oferirà ofertes i promocions per un temps limitat, Per a comunicar totes aquestes accions, també es reforçaran les principals plataformes de difusió del Consorci: el web, el newsletter mensual i les Xarxes Socials.

Així mateix, els objectius estratègics marcats en aquest Pla d’Accions 2021 s’articulen en desenvolupar accions en cinc línies de producte turístic: natura i platges, familiar, gastronòmic, esportiu, i MICE (turisme de reunions), sense oblidar però tampoc el turisme cultural i el turisme escolar.

Entre les grans apostes d’enguany també destaca la dinamització de la Xarxa de Senders del Baix Llobregat, pensada com a oferta turística de natura ideal per a ciclistes i senderistes, amb noves eines com un Web i una App com a eina per a l’usuari. Així mateix, també és important la continuïtat per a la implementació del projecte “Els 7 miradors de Montserrat”, que implica als ajuntaments de la zona nord del Baix Llobregat.


Aposta pel turisme inclusiu i sostenible

Un altre dels objectius del Pla d’Accions 2021 és potenciar l’oferta de turisme inclusiu, conscienciant al sector sobre les bones pràctiques inclusives a les empreses turístiques del territori.

A més a més, també es vol treballar per fer del turisme sostenible una eina estratègica de desenvolupament turístic i econòmic. En aquest sentit, es donarà continuïtat a la implantació del Compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere, que es basa en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, programa en el que actualment hi participen més de 70 empreses i serveis turístics del territori.  

Reactivar el turisme de reunions (MICE)

En un any en què el turisme de reunions s’ha vist tan directament afectat pels efectes econòmics de la Covid-19, un dels plans més ambiciosos, precisament, és el de la reactivació de l’oferta MICE al Baix Llobregat.

En aquest sentit, des del Consorci s’ajudarà en accions per a l’adaptació al context Covid-19, redefinint la captació dels targets, incrementant les accions de comunicació per donar màxima visibilitat a les empreses com a destinació segura per a l’organització d’esdeveniments i reunions, així com accions per fomentar la col·laboració i cocreació entre empreses membres d’aquest programa.

I en definitiva, la nostra labor és donar suport i acompanyament a les empreses per a la seva recuperació i que aconsegueixin l’adaptació dels seus negocis a les noves tendències de consum, i guiar-les  perquè puguin desenvolupar projectes per a la captació de nous clients.