Can Santoi

Comparteix:

El Camp d’Aprenentatge (CdA) de Can Santoi és un servei educatiu del Departament d’Ensenyament que ofereix al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l’estudi i l’experimentació en un medi singular de Catalunya com és la Serra de Collserola en l’àmbit de l’entorn metropolità de Barcelona.

Forma part de la xarxa de Camps d’Aprenentatge de la Generalitat de Catalunya constituïda actualment per 15 CdAs i 5 Entorns d’Aprenentatge repartits per tot el territori català.

Una mica d’història…

El Camp d’Aprenentatge de Can Santoi és hereu de l’antiga Escola de Natura de Can Santoi creada l’any 1980 per un col·lectiu de professors de l’Institut Lluís de Requesens amb el suport de l’ICE de la Universitat de Barcelona i de l’Ajuntament de Molins de Rei. S’inicien les visites escolars amb el guiatge de monitors i també es comencen a impartir cursos de formació al professorat.

A partir del  l’any 1990 el Departament d’Ensenyament, amb la intenció de consolidar l’equipament, incorpora un docent amb dedicació exclusiva a les tasques de l’Escola de Natura. L’any 1992 ja funciona com a Camp d’Aprenentatge integrat al col·lectiu de Camps de Catalunya, tot i que no apareix publicada la seva creació  al DOG fins l’any 1994.

Progressivament es van ampliant les prestacions dels serveis que ofereix el CdA i es van incorporant nous membres a l’equip fins a un màxim de 4 persones. Actualment hi treballem dos professors de secundària del Departament d’Ensenyament de la Generalitat: Miquel Márquez Puerta  (llicenciat en biologia) i M.Engràcia Miquel (mestra i llicenciada en biologia).

Objectius

Planificar, conjuntament amb el professorat, activitats educatives que desenvolupin les capacitats d’observació, de creativitat i sentit crític dels alumnes per tal que es familiaritzin amb la investigació i amb les tècniques de treball de camp.
Oferir materials i recursos didàctics relacionats amb els projectes que es desenvolupen al CdA que facilitin la comprensió i interpretació del medi.
Contribuir a la incorporació al sistema educatiu d’objectius de l’educació ambiental.
Crear consciència de la necessitat de preservar un espai natural sotmès a una forta pressió humana, com és el cas del Parc Natural de Collserola.
Millorar les competències bàsiques tecnocientífiques dels alumnes mitjançant la incorporació de noves tecnologies en contexts reals.
Oferir als alumnes un marc per establir noves relacions de convivència entre ells i amb el professorat.
Participar en la formació inicial i permanent del professorat.

Contacte
Nom de l'empresa organitzadora
Centre d’Educació Ambiental i de Lleure
Data de celebració
2019 - 2020
Població
Molins de Rei
Adreça on té lloc l'activitat
Av. Verge de Montserrat, 104
Classificació
Activitats educatives
Activitats a la natura
Educació ambiental
Cases de colònies
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle inicial (6 a 8 anys)
Educació primària. Cicle mitjà (8 a 10 anys)
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Cicles Formatius