Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans

Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans
Comparteix:
Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans

La visita guiada al Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans té una durada de tres hores al llarg de les quals es visitarà la planta de triatge d'envasos lleugers, la planta de tractament de fusta i residus voluminosos i la deixalleria de Gavà.

En aquest complex es duen a terme diversos processos de tractament de residus: la recuperació dels envasos de plàstic, envasos metàl·lics i brics procedents del contenidor groc, es realitza la trituració de la fusta provinent de la recollida municipal (com per exemple mobles), l'emmagatzematge de RAEEs i, a més, disposa d'una deixalleria municipal per a la recepció de residus especials.

La visita comença amb una introducció sobre el tractament de residus municipals que es dóna a l'àrea metropolitana de Barcelona, segueix amb explicacions sobre la problemàtica dels residus i el funcionament de la recollida i segregació dels mateixos i es centra en parlar dels envasos recollits en el contenidor groc. En acabar, s'inicia el recorregut per les instal·lacions: primerament la planta de triatge d'envasos, en segon lloc la deixalleria i per finalitzar la visita, i ja des de l'aula ambiental, el centre de tractament de fusta. Per finalitzar la visita, es farà una clausura de l'activitat a l'aula ambiental i s'acomiadarà al grup.

Les explicacions, dinamització i recursos de l'activitat són en català. Les explicacions també poden ser en castellà. En cas d'anglès i francès, cal consultar.

Contacte
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
93 238 93 51
Nom de l'empresa organitzadora
Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de celebració
2022 - 2023
Horari

Dilluns a divendres, en horari de matí

Població
Gavà
Viladecans
Adreça on té lloc l'activitat
Edifici A, Carrer Número 62, 16 - 08040
Classificació
Activitats educatives
Educació ambiental
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Cicles Formatius
Adults
Nombre d'alumnes per grup
15
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
15 dies