Conèixer el Castell: Adriana i el malefici

Comparteix:

Objectius:
*Fomentar l’estimació i respecte vers el patrimoni de la ciutat.
*Acostar-se a la vida quotidiana benestant als castells-palaus del Renaixament.
*Conèixer algunes dependències i espais del Castell, així com la manera de viure en ells i alguns objectes quotidians.
*Adquirir vocabulari específic relacionat amb objectes d’ús quotidià antics i moderns.
*Reflexionar sobre la manera de parar taula i l’arribada dels aliments americans a la nostra alimentació.
*Practicar les habilitats psicomotores mitjançant la dansa.

Descripció activitat:
L’activitat té una durada aproximada de 90’ i s’estructura dues parts:
*Treball previ a l’aula, a càrrec del/de la mestre/a, amb lectura del conte i, si s’escau, el repàs de temes i conceptes que hi apareixen, com els de Castell, palau, noblesa, capella, maledicció, criats... al final de conte s’inclou un vocabulari amb alguns suggeriments. Recomanem assageu el ball
*Al Castell.
Descobrir alguns detalls d’espais i d’activitats de l’època.
Amb tres accions:
1. El dormitori amb mobles, indumentària i altres objectes quotidians.
2. El menjador: descoberta del menjar de l’època, (aliments vinguts d’Amèrica), i breu joc de parar la taula.
3. Dansa al saló de ball, descobrint els detalls de la funció i importància dels balls en el Renaixement i la indumentària masculina i femenina. Cloenda.

Contacte
Correu electrònic
PatrimoniEscoles@aj-cornella.cat
Telèfon
934745135
Nom de l'empresa organitzadora
Museu Palau Mercader
Data de celebració
Temporada 2023 - 2024
Horari

de dilluns a divendres a les 10h.
Altres opcions segons preferència de l’escola i disponibilitat del servei.

Població
Cornellà de Llobregat
Adreça on té lloc l'activitat
Ctra. de l'Hospitalet sn. - 08940
Classificació
Cultura i Història
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle inicial (6 a 8 anys)
Educació primària. Cicle mitjà (8 a 10 anys)
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
Nombre d'alumnes per grup
25
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
A partir de setembre