Depuradora del Prat de Llobregat

Comparteix:

L'EDAR del Prat de Llobregat és una de les plantes de sanejament d'aigües residuals més grans i modernes d'Europa. La visita s'inicia amb una introducció a l'aula ambiental que contextualitza la instal·lació dins dels sistema de gestió de les aigües residuals i el paper que hi desenvolupa l'AMB, seguida d'una visita a la planta per observar els diferents processos. S'hi podran veure els sistemes de pretractament i de tractament primari i secundari, així com obtenir una visió general del tractament de fangs i la seva metanització. Aquesta planta no només depura l'aigua, sinó que també la regenera, és a dir, hi efectua més processos per tal d'obtenir-ne una qualitat més elevada, i així poder-la utilitzar per a altres usos (reg, usos municipals, infiltració a l'aqüífer, etc.). Quan s'acaba la visita, es retorna al punt d'inici per tal d'elaborar les conclusions i reflexionar sobre la responsabilitat de cada usuari de cara a fer una gestió sostenible de l'aigua. NOTA: l'edat mínima per accedir a la instal·lació és de 12 anys.

Contacte
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
932389351
Nom de l'empresa organitzadora
Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de celebració
2024-2025
Horari

De dilluns a divendres a les 10 h, 11.30 h i 15.30 h

Població
El Prat de Llobregat
Adreça on té lloc l'activitat
Polígon Ind. Pratense, C. 100, s/n - 08820
Classificació
Educació ambiental
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Cicles Formatius
Adults
Nombre d'alumnes per grup
18
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
15 dies