Descobrim l'arqueologia al castell de Cornellà

Comparteix:

Objectius:
*Fomentar l’estimació i el respecte vers el patrimoni de la ciutat.
*Conèixer diversos documents que ajuden a conèixer el passat.
*Aprendre a interpretar i reflexionar a través de l’observació.
*Adquirir nous coneixements
*Prendre consciència de la necessitat de conservar i respectar el nostre patrimoni històric i cultural.
*Practicar les habilitats manuals mitjançant el dibuix i la manipulació de diversos objectes.

Descripció activitat:
L’activitat té una durada aproximada de 90’ I s’estructura en cinc parts:
* A l'aula, preparació de l'activitat per tal que els alumnes treguin el màxim profit de la sortida. És convenient detectar quins coneixements previs tenen sobre Arqueologia.
* Al Castell, rebuda del grup d'alumnes, breu introducció a la història de l'edifici i a l'Arqueologia, utilitzant materials didàctics de suport.
* Recorregut per la planta baixa del Castell i pati per descobrir les restes arqueològiques estructurals conservades "in situ".
* Visita a l'exposició permanent de materials trobats al Castell: restes ibèriques, romanes, medievals, modernes i contemporànies trobades al Castell.
* Taller i conclusions en què els alumnes "fan d'arqueòlegs", amb el suport de l'armari estratigràfic del Castell: observen les restes trobades i realitzen una fitxa de registre.

Contacte
Correu electrònic
PatrimoniEscoles@aj-cornella.cat
Telèfon
934745135
Nom de l'empresa organitzadora
Museu Palau Mercader
Data de celebració
Temporada 2023 - 2024
Horari

De dilluns a divendres a les 10h
Altres opcions segons preferència de l'escola i disponibilitat de l'espai

Població
Cornellà de Llobregat
Adreça on té lloc l'activitat
Ctra. de l'Hospitalet sn. - 08940
Classificació
Activitats educatives
Cultura i Història
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle inicial (6 a 8 anys)
Educació primària. Cicle mitjà (8 a 10 anys)
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
Nombre d'alumnes per grup
25
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
A partir de setembre