En marxa per la salut ambiental!

Comparteix:

L'activitat consisteix en un itinerari amb autobús híbrid o elèctric que va des del mirador de Torre Baró fins al Port de Barcelona. Des del mirador s'obté una visió àmplia de la ciutat de Barcelona, de la complexitat del sistema urbà i de la problemàtica de la contaminació atmosfèrica, que permet identificar fàcilment el seu origen i els factors orogràfics i meteorològics que afecten als nivells de qualitat de l'aire (segons el dia es podrà observar l'smog fotoquímic). Al llarg del trajecte es realitzarà una dinàmica al voltant dels impactes de la contaminació atmosfèrica sobre la nostra salut i el nostre entorn i es reflexionarà sobre el paper de la ciutadania i les administracions en la reducció de les emissions contaminants. Finalment, es visitarà una estació de control de la qualitat de l'aire situada a la ZAL del Prat on s'explicaran els principals contaminants atmosfèrics presents a la ciutat i les dades actuals de les mesures realitzades per la Generalitat de Catalunya i l'entitat portuària. A més, es parlarà sobre l'impacte ambiental d'aquesta gran infraestructura de transport de persones i mercaderies i s'explicaran les actuacions que es duen a terme (o que es preveuen de cara al futur) per a la millora de la qualitat de l'aire.

Contacte
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
932389351
Nom de l'empresa organitzadora
Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de celebració
2024-2025
Horari

10 - 13 h

Població
Baix Llobregat
Adreça on té lloc l'activitat
Centre o local sol·licitant - 08040
Classificació
Educació ambiental
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Batxillerat (16 a 18 anys)
Cicles Formatius
Adults
Nombre d'alumnes per grup
23
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
15 dies