Experimentem el canvi!

Experimentem el canvi.jpg
Comparteix:
Experimentem el canvi.jpg

Activitat que té lloc a les aules dels centres escolars interessats, on els participants hauran de treballar com a científics: fer-se preguntes, realitzar experiments i treure'n les seves pròpies conclusions. En la fase de motivació els alumnes exposaran els seus coneixements previs relacionant causes i conseqüències del canvi climàtic i pensaran en quina mesura hi contribuïm cadascú de nosaltres. A continuació, en la fase d'investigació, realitzaran dos experiments sobre l'emissió de gasos amb  efecte hivernacle que tenen com a objectiu que els participants descobreixin i comprenguin per si sols què és el  canvi climàtic tot potenciant la seva creativitat i autonomia. En la fase de reflexió i pensament crític, es traslladarà la problemàtica del laboratori al món actual. Mitjançant la visualització d’imatges, els alumnes hauran de reflexionar sobre les possibles conseqüències del canvi climàtic i finalment s'elaborarà un decàleg de bones pràctiques a partir de les seves propostes.

Com a treball posterior, es proposa fer una sortida a l'exterior de l'escola i fotografiar diferents fonts d'emissions de CO2 en l'entorn proper.

Els educadors obsequiaran l'escola amb un pòster sobre canvi climàtic per penjar-lo a l'aula.

Contacte
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
93 238 93 51
Nom de l'empresa organitzadora
AMB - CICLE DE L’AIGUA I TRACTAMENT DE RESIDUS AL BAIX LLOBREGAT
Data de celebració
2022 - 2023
Població
Baix Llobregat
Classificació
Activitats educatives
Educació ambiental
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Nombre d'alumnes per grup
30
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Amb un mínim de 15 dies d'antelació
The website encountered an unexpected error. Please try again later.