Introducció al món de les plantes

Comparteix:

Al jardí botànic del Museu els alumnes trobaran un entorn ideal per introduir-se al món de les plantes, ja que s’hi troben representades les comunitats vegetals de l’entorn amb les seves plantes característiques. Una introducció a les característiques generals dels éssers vius en general i de les plantes en particular i l’observació de les cèl•lules vegetals al microscopi precedirà un aprofundiment en l’explicació de les característiques de les plantes, les seves parts, necessitats i funcions vitals. Així com les estructures vitals (arbres, arbustos, enfiladisses, etc.), tipus de fruits, fulles, etc. El treball amb troncs d’arbre tallats els farà veure la diferent velocitat de creixement de les plantes respecte a ells mateixos, alhora que treballen amb escales d’espai i temps. El taller té una marcada metodologia experiencial, amb l’observació i manipulació directa, in situ, de plantes vives i de cèl•lules vegetals, així com el treball amb materials reals com troncs, fruits, fulles, etc.

Contacte
Nom de l'empresa organitzadora
Museu de Gavà
Data de celebració
Temporada 2023 - 2024
Població
Gavà
Classificació
Activitats educatives
Cultura i Història
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle inicial (6 a 8 anys)
Educació primària. Cicle mitjà (8 a 10 anys)
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
Nombre d'alumnes per grup
30
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Es recomana fer-la a principis de curs