La contaminació al Mediterrani

Comparteix:

Quin és l’abast de la contaminació per residus a la nostra platja? Quines repercussions té en la fauna marina? Com es fa un estudi de camp sobre la contaminació al nostre litoral?
Durant aquesta activitat l’alumnat haurà de realitzar un treball científic a partir d’un estudi de camp. Es farà una presentació de la problemàtica, a continuació l’alumnat es desplaçarà a la platja on es realitzarà un mostreig amb l’objectiu de definir on i quins residus s’acumulen a la sorra i, es retornarà a l’aula on es posaran en comú els resultats obtinguts i s’extrapolaran els valors a tot el litoral català.
L’activitat conclourà amb una reflexió sobre l’impacte que la contaminació en la vida marina i les actuacions que es fan i es poden fer, per minimitzar aquests efectes.

Contacte
Correu electrònic
reserves@cram.org
Telèfon
931010170
Nom de l'empresa organitzadora
Fundació CRAM
Data de celebració
Temporada 2023 - 2024
Població
El Prat de Llobregat
Classificació
Activitats educatives
Educació ambiental
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Nombre d'alumnes per grup
30
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Quan abans millor