“La Mina en una maleta”

Comparteix:

La Mina en una maleta és un recurs pedagògic indispensable per treballar el neolític a l'aula. A partir de reproduccions de les peces i objectes trobats al jaciment, únic al món, de les mines de Gavà, la prehistòria es trasllada a les escoles per treballar temes com el paisatge geològic, la tecnologia del neolític o la importància dels intercanvis. Per abordar aquests temes, la maleta està configurada en 5 nivells d’aproximació que es poden treballar de manera independent o conjuntament.

Contacte
Nom de l'empresa organitzadora
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Data de celebració
Temporada 2023 - 2024
Població
Gavà
Classificació
Activitats educatives
Cultura i Història
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació infantil (3 a 6 anys)
Educació primària. Cicle inicial (6 a 8 anys)
Educació primària. Cicle mitjà (8 a 10 anys)
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Cicles Formatius
Educació especial
Adults
Nombre d'alumnes per grup
30
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Es recomana fer-la a principis de curs