L’arqueòleg, un detectiu del passat

Comparteix:

“L’Arqueòleg” és una activitat perquè els alumnes es familiaritzin amb la metodologia d’investigació dels i les arqueòlogues, i en un treball de camp que sustenta els coneixement que tenim sobre la prehistòria. A partir de la simulació d’una excavació, els alumnes registren en fitxes la informació sobre un assentament neolític reproduït, posen en comú els resultat i formulen entre tots hipòtesis sobre el significat de la troballa.

Contacte
Nom de l'empresa organitzadora
Museu de Gavà
Data de celebració
Temporada 2023 - 2024
Població
Gavà
Classificació
Activitats educatives
Cultura i Història
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
Nombre d'alumnes per grup
30
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
Es recomana fer-la a principis de curs