332.575 turistes i 72% d’ocupació hotelera el segon trimestre de l’any

Partager:

El Consorci de Turisme i l’Observatori comarcal del Baix Llobregat publiquen una nova edició de l’informe trimestral d’ocupació hotelera amb dades d’ocupació del segon trimestre de l’any.

El Baix Llobregat és la segona comarca metropolitana amb major ocupació el segon trimestre de 2023. L’ocupació es manté respecte l’any anterior, la mitjana trimestral de 2023 (72%) és lleugerament inferior a la registrada en el 2019 (72,5%).

El clima empresarial continua millorant i la valoració respecte la marxa del negoci i de l’ocupació supera el 7 sobre 10 i creix respecte trimestres anteriors.

La zona Centre és la que registra la major ocupació del trimestre (76%) i la tarifa més elevada (96€).

Els establiments de 3 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (80%). Els de 4 estrelles són els que registren la tarifa més elevada (104€). Els establiments d’1-2 estrelles són els que registren un major creixement de l’ocupació (+1 punts).

Negocis és el principal motiu al Baix Llobregat (48%). Vacances (34%) i altres motius d’estada (9%)  són les altres motivacions d’estada als hotels de la comarca. Respecte l’any anterior esports (6%) i altres motius d’estada són les motivacions que més creixen.

El principal mercat d’aquest trimestre al Baix Llobregat és el mercat nacional (51% del total) disminuint, però, el seu pes en  3 punts respecte l’any anterior.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (28%);  França (10%); Regne Unit (8%); Alemanya (6%) ; Estats Units i Canadà (6%) i Madrid (6%).

Els clients procedents d’Estats Units i Canadà (+1,6 pp), Irlanda (+1,4 pp) i  Regne Unit (+1,3 pp) són els que més han crescut (en pes respecte el total de pernoctacions del trimestre) a la comarca respecte el mateix trimestre de l’any anterior. En canvi, els procedents de Catalunya (-4 pp), Galícia o Castella la Manxa (-0,6 pp) són els que més han disminuït.   

En el segon trimestre de l’any s’ofereixen, de mitjana, 10.779 places hoteleres a la comarca. Respecte el segon trimestre de 2022, es registra un increment de les places (+4%, 458 places més).

Per mesos, és el mes de juny el que registra un major nombre de places hoteleres en oferta (10.957). Maig és el que registra un major creixement respecte 2022 (+6%).

On es registra un gran creixement respecte 2022 és el nombre de turistes i pernoctacions realitzades al Baix Llobregat. Es registren 332.575 arribades als hotels de la comarca (+1% i 4.079 turistes més respecte 2022) i 705.697 pernoctacions (+4% i 27.221 pernoctacions més).

Per mesos, és el mes de març el que registra un major nombre de turistes (114.441) i de pernoctacions (182.116). Abril és el mes que registra un menor nombre de turistes (110.855) i pernoctacions (224.631).


Podeu consultar l'apartat Observatori de Turisme del Baix Llobregat en el següent enllaç: https://www.turismebaixllobregat.com/ca/observatori-de-turisme 

 

 
Fitxers adjunts