Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat

Partager:

La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat és una de les instal·lacions de tractament de residus gestionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En aquesta instal·lació s'hi reben els residus de la fracció orgànica dels municipis propers i se sotmeten a un procés de descomposició per obtenir un compost de bona qualitat, que s'empra posteriorment com a adob d'ús agrícola.

La visita a la instal·lació està dividida en tres parts: una primera part d'introducció a la gestió dels residus al territori metropolità, una segona part que consisteix en recórrer el circuit de visites i finalment una tercera part on, per un costat, es parla sobre la problemàtica del malbaratament alimentari i, per l'altre, es reflexiona sobre la responsabilitat ciutadana de cara a fer una gestió sostenible dels recursos i els residus.

Els coneixements adquirits durant l'activitat han de motivar la reflexió al voltant dels residus que es generen a l'àrea metropolitana de Barcelona i la pròpia capacitat de la persona per incidir en la gestió i la prevenció dels mateixos.

Les explicacions, la dinamització i els recursos de l'activitat són en català. Les explicacions també poden ser en castellà. En cas d'anglès i francès, cal consultar.

Contact
Correu electrònic
reserves.compartim@amb.cat
Telèfon
93 238 93 51
Nom de l'empresa organitzadora
Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de celebració
2024-2025
Horari

Dimecres i dijous, a les 10 i 11.30 h

Població
Torrelles de Llobregat
Adreça on té lloc l'activitat
Finca Can Gallina Disseminat, s/n, 08629, Torrelles de Llobregat
Franja d’edat o nivell a qui s’adreça
Educació primària. Cicle mitjà (8 a 10 anys)
Educació primària. Cicle superior (10 a 12 anys)
ESO. Primer cicle (12 a 14 anys)
ESO. Segon Cicle (14 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Cicles Formatius
Adults
Nombre d'alumnes per grup
20
Temps d'antelació amb que cal fer la reserva
15 dies