33% d'ocupació hotelera i 231.626 pernoctacions el tercer trimestre de 2020

Partager:

El tercert trimestre de l'any 2020 es registra un 33% d’ocupació hotelera. La situació extraordinària de pandèmia global i les restriccions de mobilitat associades es reflecteix en la gran disminució de l’ocupació (superior als 40 punts). La valoració respecte a la marxa del negoci i de l’ocupació és negativa (no supera el 3 sobre 10).

El principal client dels establiments hotelers de la comarca en els mesos de juliol, agost i setembre ha estat el corporatiu (57% del total) i el principal mercat al Baix Llobregat ha estat el mercat espanyol (74% del total).

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (33,5%);  València (10%); Madrid (8%); Andalusia (7,9%) i França (6,5%).

Els clients procedents de Catalunya (+18,4%), València (+6,3%) o Andalusia (+4,8%) són els que més han crescut a la comarca respecte el mateix trimestre de l’any anterior. En canvi, el procedents d’Estats Units i Canadà (-8,5%), França (-5,5%) o Alemanya (-2,5%) són els que més han disminuït.      

Tot i que a l’estiu es va recuperar una certa represa de l’activitat hotelera, molts hotels van decidir continuar tancats i d’altres no oferien la totalitat de les seves places hoteleres.

Així, al Baix Llobregat es van registrar 18 establiments hotelers tancats (el 41% del total d’establiments hotelers). La zona Delta ha estat la que té una major proporció d’hotels tancats (el 43% del total). Les places hoteleres en oferta disminueixen respecte l’any anterior (-2.464 places, un 24% menys).

La zona Delta és la que registra la major ocupació del trimestre (36,9%). La Nord registra la tarifa més elevada (57,2€). Com cabria esperar, s’observa una gran disminució generalitzada de l’ocupació i de les tarifes registrades.

Els establiments de 4 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (33,4%) la tarifa més elevada (63,7€). Els establiments de 3 estrelles són els que registren una major disminució de l’ocupació i tarifes.

 

 

 
 
Fitxers adjunts