El Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera, accessible a través d’una nova visita virtual

Comparteix:
  • La visita permet fer un recorregut en línia pels espais del Museu i els punts exteriors més destacats de la Colònia Sedó

El Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera és des d’aquest mes de setembre accessible a través d’una visita virtual que permet recórrer els espais del Museu i els punts exteriors més destacats de la Colònia Sedó.

El recorregut virtual, que funciona amb la tecnologia de Google Street View, incorpora un menú amb 28 ítems per accedir directament als 17 espais interiors del Museu i als 10 espais exteriors de la Colònia, així com finestres informatives en 23 punts d’interès. Les persones usuàries poden explorar tot el Museu de la Colònia Sedó lliurement i durant el recorregut pot visualitzar una finestra amb un mapa per situar-se dins del Museu, fer captures d’imatge dels punts d’interès de la visita i compartir la visita virtual per xarxes socials i/o WhatsaApp.

El recorregut consta de 73 panoràmiques composades a partir de més de 876 fotografies d'alta definició. És accessible a través del cercador de Google (versió fotogràfica), des de la mateixa pàgina web del Museu de la Colònia Sedó i de les xarxes socials.

Tots els continguts de la visita virtual s’ofereixen en tres idiomes (català, castellà i anglès). La visita virtual és accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet (ordinador, mòbil, tauleta) i es pot compartir per qualsevol plataforma digital.


La Colònia Sedó d’Esparreguera

La colònia Sedó es distingeix d’altres colònies cotoneres per les seves importants dimensions i per l’ús d’un sistema hidràulic que aprofitava al màxim l’energia de l’aigua. Va ser fundada l’any 1846 i va estar activa fins al 1980, quan la crisi en el sector tèxtil va acabar definitivament amb l’activitat de la seva fàbrica.
Actualment una petita part de Can Sedó es troba museïtzada pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, mentre que la resta de la colònia s’utilitza com a polígon industrial per diverses empreses. El Museu conserva una gran turbina de 1.400 CV del segle XIX, que proporcionava l’energia necessària a les seccions de filatura i tissatge de la fàbrica.