Les tres rieres

Share:

Són rieres normalment seques, però que en règim de pluges fortes pot baixar molta aigua. Noteu en l'erosió que fa l'aigua en el gir de la riera cap a Abrera quan xoca contra el marge format per sediments al·luvials quaternaris. (foto)  Riera de Masquefa amunt, en un gran meandre s’hi fa una balma on antigament es guardava un ramat.  

Seguim per la llera de la riera de Masquefa aigües amunt  on trobem alguns exemplars d'ambient de riera com els albars, el salze blanc, els joncs o frescal com algun om i els roures.   

 La Casanova a la dreta, aprofitant els plans inundables, més fèrtils i de fàcil treballar, per establir els conreus.  

Address

Esparreguera
08292 Esparreguera Barcelona
Spain

City
Esparreguera