170.487 turistes i 40% d’ocupació hotelera el darrer trimestre de l’any 2021

Share:

El Baix Llobregat registra un 40% d’ocupació hotelera el quart trimestre de 2021. L'ocupació registrada a la comarca duplica la registrada l’any anterior i supera a la mitjana total de la demarcació de Barcelona. Tanmateix, la valoració respecte a la marxa del negoci i de l’ocupació no arriba al 6 sobre 10 i baixa respecte les valoracions del tercer trimestre.

El principal client dels establiments hotelers de la comarca en els mesos d’octubre, novembre i desembre ha estat el corporatiu (51% del total) i el principal mercat al Baix Llobregat ha estat el mercat espanyol (70% del total).

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (45%);   Madrid (7%);  França (6%) i Andalusia (5%).

Els clients procedents de Catalunya (+2,8%), França (+2,7%); Estats Units i Canadà (+2,2%)  i Regne Unit (+1,9%)  són els que més han crescut (en pes respecte el total de pernoctacions del trimestre) a la comarca respecte el mateix trimestre de l’any anterior. En canvi, el procedents d’Aragó (-3%), València     (-1,9%) o  Madrid (-1,8%) són els que més han disminuït.     

La zona Delta és la que registra la major ocupació del trimestre  (40,3%) i la tarifa més elevada (72€). Els establiments d’1-2 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (42%). Els de 4 estrelles són els que registren la tarifa més elevada (81€).

Creixement generalitzat de les places en oferta, turistes i pernoctacions realitzades. Les places hoteleres en oferta durant aquest trimestre registren una suma de 28.727 places (22% més respecte 2020). Aquest trimestre s’han allotjat a la comarca un total de 170.487 turistes (107% més respecte 2020) i s’han registrat un total de 353.454 nits (128% més respecte 2020).

Podeu consultar l'apartat Observatori de Turisme del Baix Llobregat en el següent enllaç: https://www.turismebaixllobregat.com/ca/observatori-de-turisme

 
 

 

 

 

Fitxers adjunts