Èxit de participació en la trobada dels professionals del turisme de reunions de la comarca

Share:

Més de 120 professionals del turisme de reunions del Baix Llobregat es van reunir el passat dijous a l'hotel AC Gavà Mar per posar en comú idees i reflexions que ajudin a potenciar aquest segment del turisme.

L'acte, organitzat pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat, va ser tot un èxit de participació i assistència, posant-se de manifest la voluntat de treballar en col·laboració i coordinadament amb l'objectiu de donar un impuls al turisme de reunions de la comarca, explotant els seus potencials de creixement i fent-lo cada vegada més competitiu.

La jornada, que va ser inaugurada per l'Alcalde de Gavà i la Presidenta del Consorci de Turisme, es va estructurar en dues parts. Durant la primera, els assistents van poder sentir les ponències impartides per experts en la matèria. El primer ponent va ser Antonio Bela -President del Grupo Consultor de Estrategia y Gestión i especialista en màrketing estratègic-, qui va centrar la seva exposició en les eines estratègiques per al turisme de reunions al Baix Llobregat. A continuació, Eric Mottard -soci-director del Grup Eventoplus, portal d'organització de reunions líder a Espanya, i el de major tràfic del món- va explicar quina és la visió actual sobre el mercat del turisme de negocis. Per la seva banda, Eugènia Garcia -gerent del Consorci de Turisme del Baix Llobregat- va fer una repassada pels projectes vinculats al turisme de reunions al Baix Llobregat i l'àrea limítrofa.

Un workshop per posar idees en comú

La segona part de la jornada, i la més activa i important, es va desenvolupar després de les ponències, i va consistir en l'organització d'un workshop per posar en comú opinions, idees i propostes de millora per al sector turístic comarcal. Per fer-ho, els professionals van ser agrupats en funció dels segments d'actuació de cadascun d'ells. Així, s'hi van organitzar cinc taules: Espais públics, Espais singulars, Conference service i Leisure time, Gastronomia i Hotels. Cada taula estava conduïda per un professional del propi sector en qüestió que actuava com a moderador del grup.

Amb una sessió de treball de 60 minuts de durada, els assistents havien de respondre a dues preguntes molt concretes: d'una banda, identificar els avantatges competitius de la comarca per atreure el turisme de reunions; i, d'altra banda, quina era en la seva opinió la millor forma de promocionar el Baix Llobregat com a destí de reunions de negoci des del punt de vista de cada sector.

Finalment, tots els assistents dels diferents grups es van tornar a reunir per escoltar les conclusions de cadascun dels altres grups, amb l'objectiu de donar a conèixer quina és la visió de cada sector i d'establir relacions entre les idees dels diferents grups de treball.

 

Conclusions

Les conclusions a les quals van arribar els diferents sectors, tant pel que fa als avantatges competitius de la comarca, com a les accions de promoció, van ser específiques pel que fa a cada grup en concret alhora que coincidents en aquelles qüestions de caràcter més global. Gairebé la majoria dels sectors van coincidir en considerar, entre els principals avantatges competitius de la comarca, la proximitat existent amb la ciutat de Barcelona, així com la xarxa de comunicacions (port i aeroport inclosos) existent.

També s'hi va destacar la important diversitat de l'oferta del territori: la seva tranquil·litat i qualitat de vida, el litoral i les platges, l'existència d'indrets únics, la varietat en els serveis o la diversitat gastronòmica entre d'altres, un conjunt que es considera complement perfecte del que no té Barcelona.

Quant a les accions de promoció proposades pels professionals van ser molt diverses, però hi va haver una coincidència en la necessitat de crear una identitat, una marca distintiva i apostar per ella. Així mateix, s'hi va esmentar la necessitat de crear nous productes, diferenciats dels que ofereixen altres destinacions, i elaborar paquets i comercialitzar-los, ja siguin rutes, tasts d'experiències o altres opcions.

Altra acció que es va considerar de gran importància va ser la de dur a terme tasques de promoció als principals clients d'aquest sector, tant els de la pròpia comarca (donant a conèixer el producte del Baix Llobregat a les pròpies empreses del territori) com els exteriors, especialment els de la ciutat de Barcelona i la resta de grups que celebren convencions, fires o congressos.

Els sectors professionals van assenyalar també la necessitat de disposar d'un medi d'informació per conèixer l'actualitat de la comarca, i estar assabentats de la inauguració de nous espais, nous projectes en marxa, xifres relacionades amb el sector, etc. En aquest sentit es va considerar de gran interès l'elaboració d'un butlletí newsletter que recollís tota aquesta informació. Altra de les propostes formulades va ser la de crear una web específica per a reserves, on també hi aparegués tota l'oferta de reunions existent al territori.

Per últim, una de les conclusions en la qual s'hi va fer especial èmfasi va ser la importància de continuar incentivant la vinculació i col·laboració existents entre els sectors públic i el privat, atorgant especial rellevància al paper del Consorci de Turisme en tant que eix vertebrador de l'oferta comarcal.

 

Una cloenda dinàmica

Com a tancament de la jornada, tots els assistents van tornar a ser agrupats per sectors i van acudir al Restaurant Accura, on es van convertir en cuiners havent-ne d'elaborar una paella conjunta com a símbol del treball en coordinació com a medi idoni per assolir resultats col·lectius.

 

Baix Llobregat, 27 de febrer de 2007