Perfil del contractant i publicacions oficials

 

Plantilla i massa salarial del personal

Informació econòmica

  • Informes trimestrals de tresoreria
  • Comptes Anuals 2022
  • Pressupost
  • Execució pressupostària trimestral

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.