127.381 turistes i 33% d’ocupació hotelera el segon trimestre de l’any

Comparte:

El Baix Llobregat registra un 33% d’ocupació hotelera el segon trimestre de 2021. L'ocupació registrada a la comarca supera a la mitjana total de la demarcació de Barcelona. Així mateix, la valoració respecte a la marxa del negoci i de l’ocupació és negativa (no arriba al 5 sobre 10 però creix respecte les valoracions del primer trimestre).

El principal client dels establiments hotelers de la comarca en els mesos d’abril, maig i juny ha estat el corporatiu (64% del total) i el principal mercat al Baix Llobregat ha estat el mercat espanyol (80% del total).

Degut a la pandèmia i a les restriccions associades, alguns hotels continuen tancats, tot i amb això, el creixement de l’obertura és constant. Així, al Baix Llobregat es registren 6 establiments hotelers tancats (el 7% del total d’establiments hotelers). La zona Delta és la que concentra el major nombre d’establiments tancats (5).
Continua augmentant el nombre d’hotels oberts a la comarca (5 hotels oberts més respecte l’anterior trimestre). Les places hoteleres en oferta augmenten respecte l’any anterior (+859 places, un 12% més).

El període vacacional de Setmana Santa d’enguany registra el 65% de l’ocupació de les places hoteleres en oferta. El preu mig d’aquest període és de 88€ la nit.

Totes les comarques de l’entorn metropolità registren una ocupació hotelera inferior a la de 2019. Aquesta disminució és comprensible per la situació pandèmica actual, tot i amb això, l’ocupació de Setmana Santa supera el 50% de les places hoteleres en oferta en totes les comarques de l’entorn (clarament superior a mesos anteriors). El Baix Llobregat es situa com la segona comarca amb major taxa d’ocupació hotelera de Setmana Santa (65% del total de les seves places en oferta) .

 

Podeu consultar l'apartat Observatori de Turisme del Baix Llobregat en el següent enllaç: https://www.turismebaixllobregat.com/ca/observatori-de-turisme